Bets

Bet-bad eller betsbad för avlägsning av oxidering efter lödning.

*Alla priser ex. moms.